Metoda Montessori

MARIA MONTESSORI - pierwsza kobieta lekarz we Włoszech, wybitny pedagog i działaczka społeczna, twórczyni „Domów Dziecięcych” (Case dei Bambini). Jej koncepcja pedagogiczna, mimo upływu lat, nigdy nie straciła na aktualności, osiągając najpełniejszy rozkwit w szkolnictwie niepublicznym.

 

Istota

Pedagogika Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne, a wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na naturalny rozwój i osiągnięcie niezależności.

Wiedza

Zdobywana jest nie przez wyuczenie, ale przez doświadczanie i dogłębne zrozumienie danego tematu. Wyrabia to w dziecku poczucie samodyscypliny i wiarę, że potrafi dojść do celu samodzielnie.

Nauczyciel


Nauczyciel, jego osobowość, wykształcenie i odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi, spełnia ogromną rolę w realizacji założeń pedagogiki Montessori. To on odpowiada za stwarzanie atmosfery radości, spokoju, bezpieczeństwa i porządku.  Obserwuje i podąża za dzieckiem. Jest dostępny, by w razie potrzeby pomóc i zachęcić do działania. Nie narzuca dziecku tego, z czym powinno  pracować w danej chwili,  pozwala mu podążać własnym tempem edukacyjnym, będąc jego towarzyszem i opiekunem.

Nauczanie skoncentrowane jest na dziecku i wzbudzaniu jego motywacji, a nie na karach i nagrodach.

Niezmiernie ważną rolę w metodzie Montessori odgrywa również obserwacja – nauczyciel ma obowiązek stałej obserwacji przedszkolaka i szybkiego dostosowywania otoczenia do zmieniających się potrzeb dziecka.

Nasi nauczyciele posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz praktyki zawodowe w placówkach montessoriańskich i publicznych. 

Kluczową kwalifikacją jest odbycie specjalistycznego kursu w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie (Program Wczesnej Edukacji Montessori).


Metoda


Bierze pod uwagę przede wszystkim poziom rozwoju dziecka, a nie jego wiek. Przedszkolaki współpracują ze sobą w grupie zróżnicowanej wiekowo (od 2,5 do 6 lat) , gdzie młodsi wzorują się na starszych, a starsi – uczą się opiekować i dbać o młodszych. 

Najważniejsze cele metody Montessori:

  • wypracowanie szacunku do porządku i pracy,
  • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
  • rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły,
  • wypracowanie zamiłowania do ciszy w trakcie pracy indywidualnej i zbiorowej,
  • osiąganie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
  • wypracowane postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
  • formowane postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji.Otoczenie

Odgrywa bardzo istotną rolę w edukacji Montessori.
Sala zajęciowa jest przyjazna dziecku, wyróżnia się estetyką, przejrzystością i porządkiem. Jest wyposażona w specjalistyczne pomoce edukacyjne (materiał Montessori), rozwijające wszechstronne umiejętności dziecka i doskonale przygotowujące do edukacji szkolnej.

Pomoce Montessori znajdują się w pięciu obszarach edukacji Montessori: życia codziennego, sensoryki, matematyki, języka i kosmosu. Wszystkie pomoce są łatwo dostępne, wspierają rozwój dziecka i kształcenie zmysłów, angażują umysł i ciało dziecka, charakteryzują się różnorodnością pod względem wagi, koloru, celu, tekstury.