Error

/application/libraries/Podstrony.php [9]:

Using $this when not in object context

Zrzut stosu (Stack Trace)

Czas wywołania: 0.0272 sekund, użyto 0.75MB MB pamięci. Wygenerowano przez Kohana v2.3.2.