Nasza Oferta

  • zajęcia prowadzone wg założeń pedagogiki Marii Montessori
  • sala zajęć wyposażona wyłącznie w specjalistyczne pomoce montessoriańskie
  • opieka nad Dziećmi w godzinach 7.30 - 17.00
  • język angielski - 4 godziny tygodniowo
  • zajęcia taneczne
  • opieka logopedy i psychologa
  • warsztaty dla Rodziców
  • empatyczne podejście do Dziecka; wychowanie bez nagród i kar
  • catering (w ofercie - posiłki dla alergików)